Orators

Van Huyssteens Oratorical Festival Dates 2024 / Van Huyssteens Oratorsfees Datums 2024

English

 1. 2024 Rules
 2. Entry Form
 3. Example English Topics
 4. Adjudicators Criteria
 5. English Adjudicators Score Sheet Individuals
 6. English Adjudicators Score Sheet Teams
 7. 12 March 2024 English Programs Individual Per Grade
 8. 12 March 2024 English Program Teams Per Grade
 9. Results 12 March 2024
 10. 18 March 2024 Final Program Per Grade
 11. Site Plan (Ground Floor)
 12. Site Plan (1st Floor)
 13. 2024 WINNERS

Afrikaans

 1. 2024 Reëls
 2. Inskrywingsvorm
 3. Voorbeeld Afrikaanse Onderwerpe
 4. Beoordeelaars Kriteria
 5. Afrikaans Beoordeelaars Staat Individue
 6. Afrikaanse Beoordeelaars Staat Spanne
 7. 13 Maart 2024 Afrikaans Program Individue Per Graad
 8. 13 Maart 2024 Afrikaans Program Spanne Per Graad
 9. Uitslae 13 Maart 2024
 10. 18 Maart 2024 Finale Program Per Graad
 11. Terreinplan (Grondvloer)
 12. Terreinplan (1ste Vloer)
 13. 2024 WENNERS

Bilingual / Tweetalig

 1. 2024 Reëls
 2. Entry Form
 3. Voorbeeld Tweetalige Onderwerpe
 4. Adjudicators Criteria
 5. Tweetalig Beoordeelaars Staat Individue
 6. Bilingual Adjudicators Score Sheet Teams
 7. 14 Maart 2024 Tweetalig Program Individue Per Graad
 8. 14 March 2024 Bilingual Program Teams Per Grade
 9. Uitslae 14 Maart 2024
 10. 18 March 2024 Final Program Per Grade
 11. Site Plan (Ground Floor)
 12. Site Plan (1st Floor)
 13. 2024 WINNERS